Pojišťovna ERV je naším váženým klientem již od našeho začátku. Prošli jsme si s nimi stěhování z Kozí ulice do stávajících prostor v Karlíně, kde jej pravidelně upravujeme podle stále se měnící struktury a počtu zaměstnanců. Je to již několikátá společná úspěšná realizace.